דמי ניהול תיק השקעות

דמי ניהול התיק נקבעים ומוסכמים מראש בעת חתימה על ההסכם לניהול תיק השקעות.

דמי הניהול מחושבים משווי התיק על כל מרכיביו ביום העסקים האחרון של החודש שחלף, בהתחשב במשיכות והפקדות שבוצעו בתיק במהלך החודש ולפי עיתוין.

דמי ניהול התיק, יחויבו על ידי פיטנגו, באמצעות הבנק,  אחת לחודש, בחשבון הלקוח בגין החודש הקודם במשך כל תקופת ההסכם.

במידה וחלק מתיק ההשקעות מושקע בקרנות הנאמנות שהחברה משמשת בהן מנהל השקעות חיצוני, לא ייגבו עליו דמי ניהול תיק. על הסכום המושקע בקרנות הנאמנות הנ”ל נגבים דמי ניהול במסגרת כל קרן (על פי דמי הניהול המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המידיים) על כן בכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

דמי ניהול תיק השקעות

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!

מאמרים אחרונים

יועץ בבית השקעות

סקירת שוק אפריל 2023

להלן כמה מילים ומחשבות עדכניות על המצב בשווקים ובכלל. אנו ערים למצב הפוליטי שקיים במדינה בחודשים האחרונים ולדאגה בגללו. בבואנו לבחון את הרבעון שחלף, אנו

קרא עוד
השקעה באופן עצמאי או דרך בית השקעות

סקירת שוק פברואר 2023

בחודשים האחרונים אנו חווים כמה תהליכים שקורים בו זמנית, ומשפיעים רבות על השווקים הפיננסיים. ראשית, תהליך האינפלציה העולמי שהחל בשנת 2022, וממשיך איתנו עד היום,

קרא עוד
איגרות חוב קונצרניות

סקירת שוק ספטמבר 2022

בחודשים האחרונים אנו רואים תופעה שכמעט נשכחה מאיתנו זה שנים. אינפלציה! מאז המשבר של שנת 2008, העולם נע סביב אינפלציה אפסית. מצב זה אפשר לבנקים

קרא עוד