דמי ניהול תיק השקעות

דמי ניהול התיק נקבעים ומוסכמים מראש בעת חתימה על ההסכם לניהול תיק השקעות.

דמי הניהול מחושבים משווי התיק על כל מרכיביו ביום העסקים האחרון של החודש שחלף, בהתחשב במשיכות והפקדות שבוצעו בתיק במהלך החודש ולפי עיתוין.

דמי ניהול התיק, יחויבו על ידי פיטנגו, באמצעות הבנק,  אחת לחודש, בחשבון הלקוח בגין החודש הקודם במשך כל תקופת ההסכם.

במידה וחלק מתיק ההשקעות מושקע בקרנות הנאמנות שהחברה משמשת בהן מנהל השקעות חיצוני, לא ייגבו עליו דמי ניהול תיק. על הסכום המושקע בקרנות הנאמנות הנ”ל נגבים דמי ניהול במסגרת כל קרן (על פי דמי הניהול המפורטים בתשקיף הקרן המפורסם בציבור ובדיווחים המידיים) על כן בכל מקרה לא יתקיים מצב של כפל דמי ניהול.

דמי ניהול תיק השקעות

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!

מאמרים אחרונים

הפחת מס רווחי הון

התנודתיות בשווקים

מה הגורם העיקרי של התנודתיות בשווקים? אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה מאוד מעניינת בשווקים. אחרי שנים ארוכות של עליות בשווקים, בחודשים האחרונים קיימת תנודתיות –

קרא עוד