ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקים  מתבצע בחשבונותיהם האישיים של הלקוחות בבנקים, לפי בחירתם .

הלקוח יפתח בבנק חשבון מנוהל וייפה את כוחה של פיטנגו לנהל את חשבונו בחתימה על טופס של הבנק המיועד לכך.

ייפוי הכוח מאפשר ניהול תיק השקעות באמצעות קניה ומכירה של ניירות ערך. לפיטנגו אין זכות משיכה מהחשבון למעט דמי הניהול.

פיטנגו תקיים פגישת השקעות וברור צרכים עם הלקוח, ייחתם הסכם ניהול תיקים בין הלקוח לבין פיטנגו הקובע את תנאי ההתקשרות, מדיניות ההשקעות ותנאים נוספים על פי דרישות חוק הייעוץ. ניהול  תיק ההשקעות על ידי פיטנגו יחל מרגע העברת מזומן ואו ניירות ערך לחשבון.

החשבון המנוהל הוא חשבון הבנק של הלקוח לכל עניין ודבר, לכן כל הדיווחים השוטפים על כל פעולה בחשבון ממשיכים להישלח ללקוח על ידי הבנק. כמו כן קיימת האופציה לעדכון דרך האינטרנט.

בנוסף, מקבלים לקוחות ניהול תיקי ההשקעות דיווח חודשי מפורט מחברת פיטנגו הכולל: מצב התיק כולל פירוט ניירות הערך לסוף החודש, הפעולות שהתבצעו בחשבון במהלך החודש ותשואת התיק בחודש שחלף ובאופן מצטבר מתחילת השנה.

ניהול תיקי השקעות

צרו איתנו קשר ונחזור אליכם בהקדם!